Bilgekent Okulları

Ortaokul

Ortaokulda Türkçe dersleri; hem Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının hem de kavram ve sorgulama temelli MYP’nin ilkeleriyle bütünleştirilerek işlenir. Derslerde öğrenciler; duygu ve düşüncelerini ifade ederken yaratıcılıklarını ortaya koyarlar ve öz-değerlendirme yaparlar; edebi ve edebi olmayan metinleri analiz etmek ve incelemek için eleştirel, yaratıcı ve kişisel yaklaşımlar geliştirirler; çeşitli kültürel ve tarihi dönemlere ait metinler ile ilgilenirler; kendi kültürümüzün ve diğer kültürlerin özelliklerini analiz ederler, farklı medya araçları ile dili keşfederler, okumayı yaşam boyu ilgi olarak geliştirirler; değişik özgün bağlamlarda dil bilimsel becerilerini kullanma konusunda yüreklendirilirler.

Dersler, öğretmenlerin üniteye özel hazırladığı metin seçkisi kitapçıkları ile Türk ve yabancı yazarlardan seçilmiş okuma kitapları üzerinden yürütülür. Bu metinler üzerinde sorgulama, kendi tanımlamalarını yapma, soru-cevap, metinden yola çıkarak yaşama dair çıkarımlar yapma gibi çalışmalar uygulanır. Gazetelerden seçilen haber veya köşe yazıları sınıf içinde paylaşılarak dünyada ve ülkemizde olanlar üzerine yorumlar yapılır. Öğrenciler, ortaokul Türkçe programının sonunda; hayata değişik pencerelerden bakan, detaylı düşünme becerisine sahip, sorun çözme konularında yetkin, ana dilini doğru kullanan, kendini doğru olarak ifade eden, okuyan ve her şeyden önemlisi düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmiş olurlar.

“Bilgekent Okulları; eğitim felsefesini Tam Öğrenme Modeli ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış kriterleri üzerine kurulmuştur.”

Hedefler

 • Sözlü iletişim, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek

 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak

 • Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirmek

 • Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamak

 • Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamak

 • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerini sağlamak

 • Bilimsel, yapıcı,eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek

 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmek

 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek

 • Çoklu medya ortamlarında aktarılanları sorgulamalarını sağlamak

 • Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak

 • Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek

 • Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımalarını sağlamaktır.

  Bilgekent Okulları / Osmaniye

  Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, 2012 Sok. No:15   80750 Kadirli/Osmaniye

  (0 328) 718 82 82
  bilgi@bilgekentokullari.k12.tr

  Pazartesi – Cumartesi : 07:00 – 18:00

  Sosyal Medya

  2023 – 2024
  yeni kayıt dönemi başladı
  Bilgekent Okullarının Avantajlı Kayıt İmkanlarından Faydalanmak için Acele Edin !

  İletişim